Aktuellt

Nu fortsätter vi arbetet med inventering av skyddszoner inom vattenskyddsområdet kring Långsjön och Markusbölefjärden.

Under sommaren 2016 påbörjades ett arbete med att inventera och markera ut skyddszonerna kring de skyddsdiken som finns inom vattenskyddsområdena. Sommaren 2016 omfattade arbetet områdena kring Dalkarby träsk och södra Långsjön och nu i sommar kommer arbetet att...

Läs mer här »

Ålands Vatten Ab arbetar för en hållbar dricksvattenförsörjning och vatten av god kvalitet för Åland. I november och december 2016 genomfördes med anledning av detta en process bestående av fyra stycken workshops. Processen kopplade vi både till arbetet med en hållbar livsmedelsstrategi för Åland och Utvecklings- och hållbarhetsagendans mål 3 "Allt vatten har god kvalitet" (...

Läs mer här »

Ålands Vatten Ab är sedan mitten av april en kranmärkt organisation. Kranmärkningen är en hållbarhetsmärkning som Ålands Vatten nu gärna ser sprider sig på Åland för att höja medvetenheten kring vikten av ett bra vatten. Om en organisation väljer att kranmärka sig tar man också aktivt ställning för en bättre miljö och inspirerar förhoppningsvis också andra att göra likadant.

...

Läs mer här »

På Östersjöns dag 22 mars var Ålands Vatten en av arrangörerna. Tillsammans med Östersjöfonden, Ålands Natur och Miljö, Ålands Naturskola och Husö biologiska station arrangerades en lunchföreläsning ”Östersjön på en timme och 7 minuter” powered by PechaKucha där bland annat projektledare Ann Nedergård presenterade Ålands Vatten och arbetet med Central Baltic WATERCHAIN. På eftermiddagen hade...

Läs mer här »

I tre dagar nu i mars har Ålands Vatten haft besök av vattenskyddsexperter från Sverige, Finland, Estland och Lettland. Det är våra samarbetspartners i projektet Central Baltic WATERCHAIN som har besökt oss. Dagarna har varit givande och intressanta med workshops, studiebesök, en rundtur kring våra vattentäkter och formella möten. Vill du veta mer om projektet Central Baltic WATERCHAIN se...

Läs mer här »

Ålands Vatten är med och arrangerar Östersjöns dag den 22 mars. Välkommen med på en lunchföreläsning med en sprakande kavalkad av information om vad som händer just nu på Åland för att förbättra Östersjöns status. På eftermiddagen är det sedan prisutdelning och vernissage för de vinnande bidragen från tävlingen Östersjöns räddare. Se alla bidrag ...

Läs mer här »

Ålands Vatten Ab vill framföra ett stort TACK till alla som har bidragit med kunskap och engagemang i vårt arbete med att ta fram en plan för en hållbar dricksvattenförsörjning och vatten av god kvalitet för Åland!

All dokumentation från visionsworkshop 9 nov, nulägesanalys 23 nov och workshop kring brainstorm av lösningar 1 dec finns att läsa under fliken projekt och...

Läs mer här »

 

Arbetet med att ta fram en plan för en hållbar dricksvattenförsörjning och vatten av god kvalitet för Åland fortskrider.

Visionen är nu formulerad och en nulägesanalys har gjorts. Här nedan finns ett mer kortfattat dokument som sammanfattar vision och nuläge. Mer detaljerad infromation och dokumentation från de tidigare tillfällena finns att läsa under fliken...

Läs mer här »

Sidor