Nyheter april 2023

Under januari - mars 2023 har Ålands Vatten Ab producerat 562.505 m3 dricksvatten. Detta är en ökning med 2,0 % jämfört med samma period för år 2022.