Nyheter december 2023

Under januari - november 2023 har Ålands Vatten Ab levererat 2.057.939 m3 dricksvatten. Det är ca. 5,7 % lägre än för samma period för 2022.

17 personer sökte arbetet som ny VD för Ålands Vatten Ab när nuvarande VD Christian Nordas går i pension våren 2024. 

Bland många kompetenta sökanden har styrelsen utsett Sölve Högman till nästa VD för Ålands Vatten Ab.

Sölve Högman är för närvarande Byråchef/landskapsagronom vid jordbruksbyrån, Ålands Landskapsregering.