Ingen bild

Om VA-plan för Åland

En av åtgärderna i Ålands vattenåtgärdsprogram för åren 2016-2021  är att ta fram en VA-plan för hela Åland, se beslut och bakgrund längst ner. Enligt vattenåtgärdsprogrammet är landskapsregeringens miljöbyrå ansvarig för åtgärden, men en stor del av arbetet kommer att genomföras som ett projekt vid Ålands Vatten Ab.

Som stöd i arbetet med VA-plan finns dokumentet "Vägledning för kommunal VA-planering".

Mer information finns på landskapsregeringens hemsida:

 

Nyheter

28.06.2017 Vattenprissituation uppmärksammas i media, se länk

15.06.2017 Tionde styrgruppsmötet har hållits 

17.05.2017 Nionde styrgruppsmötet har hållits, se protokoll

04.04.2017 Avloppssituationen på Åland uppmärksammas i media, se länk

04.04.2017 Åttonde styrgruppsmötet har hållits

08.03.2017 Sjunde styrgruppsmötet har hållits 

07.02.2017 Workshop för Färdplan hållbara VA-lösningar har hållits som del 4/4 i ABCD-processen "Hållbara VA-lösningar". Sammanställning av resultat från ABCD-processen pågår.

31.01.2017 Workshop med fokus på hållbara VA-lösningar har hållits som del 3/4 i ABCD-processen "Hållbara VA-lösningar".

24.01.2017 Nulägesanalys har genomförts som del 2/4 i ABCD-processen "Hållbara VA-lösningar"

19.01.2017 Visionsworkshop har hållits som del 1/4 i ABCD-processen "Hållbara VA-lösningar"

13.12.2016 Sjätte styrgruppsmötet har hållits, se protokoll i  vänstra sidomenyn "styrgruppsmöten"

25.11.2016 Delredovisning 1 godkänd av Ålands landskapsregering, se länk

08.11.2016 Femte styrgruppsmötet har hållits

24.10.2016 Delredovisning 1 till Ålands landskapsregering inlämnad, se länk

04.10.2016 Fjärde styrgruppsmötet har hållits

30.08.2016 Tredje styrgruppsmötet har hållits

14.06.2016 Andra styrgruppsmötet har hållits 

17.05.2016 Första styrgruppsmötet har hållits

11.05.2016 Framtidens vattenbehov uppmärksammas i media

Se länk: Dags att fundera på framtidens vattenförsörjning

04.05.2016 Styrgrupp tillsatt

Se följande länk: Tillsättande av styrgrupp för vatten- och avloppsplan