Ingen bild

Process för hållbar dricksvattenförsörjning

Ålands Vatten Ab arbetar  för en hållbar dricksvattenförsörjning och vatten av god kvalitet för Åland. I november och december 2016 genomfördes med anledning av detta en process bestående av fyra stycke workshops. Processen kopplade vi både till arbetet med en hållbar livsmedelsstrategi för Åland och Utvecklings- och hållbarhetsagendans mål 3 "Allt vatten har god kvalitet" (www.barkraft.ax).

I och med denna process är ett stort arbete med att lägga grunden för en hållbar dricksvattenförsörjning för Åland nu gjord och vi på Ålands Vatten är mycket nöjda med resultatet!

Arbetet fortsätter framöver med konkretisering och genomförande av de åtgärder som har identifierats.

 

Resultat från processen

1. Dokumentation från visionsworkshop 9 nov 2016 finns i dokument nedan.

2. Dokumentation från nulägesanalysen 23 nov 2016 finns i dokument nedan.

3. Dokumentation från workshop "brainstorm av lösningar" 1 dec 2016

4. Dokumentation "färdplan för en hållbar dricksvattenförsörjning". Workshop 12 dec 2016 och flertalet möten under januari-mars 2017.

samt alla presentationer finns i dokument nedan.

Se gärna också dessa två korta filmer som tillsammans ger en sammanfattande bild. Planera för dricksvatten, hållbar dricksvattenförsörjning https://youtu.be/kHGKfZROqKM och en introduktion till hållbarhetsresan https://youtu.be/dZH3Y1V_A3U

 

Bildspel