Nyheter oktober 2023

Under januari - september 2023 har Ålands Vatten Ab levererat 1.705.527 m3 dricksvatten. Det är ca. 5,1 % lägre än för samma period för 2022, medan det är ca. 1,4 % högre än genomsnittet för de fem senaste åren. 

Ålands Vatten Ab begär in anbud för:

Byggande av ca 1540 meter huvudvattenledning PEH Dy 160 mm på sträckan Prästgården - Rörstorp i Lemlands kommun. Vattenledningen byggs både på skogs- och betesmark samt längs landsvägen (Lemlandsvägen). Vattenledningen kopplas in i befintlig vattenledning i start- och slutsektion. ...

Läs mer här »