Produktion av dricksvatten

Under januari - november 2023 har Ålands Vatten Ab levererat 2.057.939 m3 dricksvatten. Det är ca. 5,7 % lägre än för samma period för 2022.