Produktion av dricksvatten

Under januari - september 2023 har Ålands Vatten Ab levererat 1.705.527 m3 dricksvatten. Det är ca. 5,1 % lägre än för samma period för 2022, medan det är ca. 1,4 % högre än genomsnittet för de fem senaste åren.