Ingen bild

Styrelse och bolagsstämma

Bolaget har en styrelse bestående av minst 5 och högst 7 ordinarie medlemmar jämte minst 5 och högst 7 personliga suppleanter.

Styrelse vald vid bolagsstämman 31 maj 2023:

Camilla Gunell, ordförande Ulf  Simolin, ersättare 
Lene-Maj Johansson, vice ordförande Ingvar Björling, ersättare
Bo-Yngve Karlsson Wille Valve, ersättare
Tony Cederberg Patricia Linden, ersättare
Conny Rosenberg Tomas Mörn, ersättare
Conny Nylund Annelie Karlberg, ersättare
Jan-Anders Öström Johan Holmqvist, ersättare

Ordinarie bolagsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsperiodens utgång.

Bilagor: