Ingen bild

Vi som jobbar här

Kontaktuppgifter

Christian Nordas, VD
040 072 3685
Andreas Nyberg, planeringsingenjör
018 328627
Thomas Eriksson, driftsschef
0457 595 8569
Louise Karlsson, kontorschef
018 32860
Ove Östergård, driftstekniker
0457 344 0600
Dan Sandqvist, driftstekniker
0457 382 8376
Tom Törnqvist, servicetekniker
0457 361 3818
Ann Nedergård, projektledare vattenskydd och hållbarhetsfrågor
018 328613
Kontrollrum
018 328610
David Ståhlman, VA-planerare/Utredare
018 328613, mobil +358 4570329964
Journummer
0457 526 7319