Ingen bild

Vi som jobbar här

Kontaktuppgifter

Christian Nordas, VD
+358 18 328625
Andreas Nyberg, planeringsingenjör
+358 18 328627
Sölve Högman, tillträdande VD
+358 18 328626
Thomas Eriksson, driftsschef
+358 18 328628
Ove Östergård, driftstekniker
+358 18 328612
Dan Sandqvist, driftstekniker
+358 18 328614
Tom Törnqvist, servicetekniker
+358 18 328621
Ann Nedergård, projektledare vattenskydd och hållbarhetsfrågor
+358 18 328613
Louise Karlsson, kontorschef
+358 18 328620
Sofie Dahlsten, VA-Utvecklare
+358 18 328611
Journummer
+358 18 328666
Kontrollrum
+358 18 328610