Ingen bild

Korta fakta

Ålands Vatten Ab äger vattenverk, lågreservoarer, vattentorn, pumpstationer, regleringsdammar och huvudvattenledningar.

Bolaget har till ändamål att på allmännyttig bas och enligt sunda ekonomiska principer bygga och driva anläggningar för att tillgodose såväl enskilda konsumenters som industriella och andra företags vattenbehov.