Vinter och kyla påverkar våra fastigheter.

Vinter och kyla påverkar våra fastigheter.

Den långa köldperioden kan göra att mätare och vattenrör fryser sönder vilket kan leda till vattenläckor. Se över vattenrören i din sommarstuga och bostad då vi märkt en onormalt hög vattenförbrukning vilket kan innebära att det finns läckor i systemet.

Om du har en bostad som står tomt längre tid – stäng av och tappa ur vattnet (ur rörsystem, varmvattenberedare och spolcisternen i toaletten) innan bostaden lämnas för vintern, så undviker du frostskada.

https://www.omsen.ax/privat/forebygg-skada/skydda-ditt-hem/vattenskador