Produktion av dricksvatten under 2021

Under januari - december 2021 har Ålands Vatten Ab producerat 2.248.965 m3 dricksvatten. Detta är en ökning med 4,7 % jämfört med samma period för år 2020.