Produktion av dricksvatten

Under januari - februari år 2024 har Ålands Vatten Ab levererat 343.365 m3 dricksvatten. Det är ca. 10,2 % lägre än för år 2023. Jämfört med samma period för åren 2019-2023 är det dock endast  ca 1,1 % lägre än genomsnittet för dessa år.