Produktion av dricksvatten

Under 2023 har Ålands Vatten Ab levererat 2.231.072 m3 dricksvatten. Det är ca. 6,3 % lägre än för 2022. Jämfört med åren 2018-2022 är det dock ca 0,8 % högre än genomsnittet för dessa år.