Sölve Högman har utsetts till ny VD för ÅlandsVatten Ab

17 personer sökte arbetet som ny VD för Ålands Vatten Ab när nuvarande VD Christian Nordas går i pension våren 2024. 

Bland många kompetenta sökanden har styrelsen utsett Sölve Högman till nästa VD för Ålands Vatten Ab.

Sölve Högman är för närvarande Byråchef/landskapsagronom vid jordbruksbyrån, Ålands Landskapsregering.