Nyheter november 2016

 

Arbetet med att ta fram en plan för en hållbar dricksvattenförsörjning och vatten av god kvalitet för Åland fortskrider.

Visionen är nu formulerad och en nulägesanalys har gjorts. Här nedan finns ett mer kortfattat dokument som sammanfattar vision och nuläge. Mer detaljerad infromation och dokumentation från de tidigare tillfällena finns att läsa under fliken...

Läs mer här »

 

Ålands Vatten Ab påbörjar i november 2016 en process för att ta fram en plan för en hållbar dricksvattenförsörjning och vatten av god kvalitet för Åland. Vi kopplar denna process både till arbetet med en hållbar livsmedelsstrategi för Åland och Utvecklings- och hållbarhetsagendans mål 3 "Allt vatten har god kvalitet" (...

Läs mer här »

 

Ålands Vatten och projektet Central Baltic WATERCHAIN arrangerar tävlingen ”Östersjöns räddare” för att skapa större medvetenhet kring vattenskyddsfrågor och problemen i Östersjön.

Nu är det dags att rösta! Flera åländska bidrag har kommit in. Det är många skolor som har engagerat sina elever i kampanjen, bland annat Strandnäs skola, Godby högstadium och Ålands...

Läs mer här »