Produktion av dricksvatten

Under januari - juli 2023 har Ålands Vatten Ab levererat 1.352.751 m3 dricksvatten. Det är ca. 2,5 % lägre än för samma period för 2022. Förbrukningen under juli 2023 var ca 14 % lägre än under juli 2022.