Nyheter december 2018

Under perioden januari - november 2018 har Ålands Vatten Ab producerat 2063378 m3 dricksvatten. Detta är en ökning med 9,3 % jämfört med samma period för år 2017.