Produktion av dricksvatten

Under januari - maj 2023 har Ålands Vatten Ab levererat 941.838 m3 dricksvatten. Det motsvarar samma period för år 2022.