Aktuellt

I samband med ett arbete på huvudvattenledningen natten mot söndagen den 6 december 2020  kl. 00.00 – 06.00 kommer vattentrycket i Finström och Geta att vara lägre än normalt.

– Vi uppmanar att hushålla med den begränsade tillgången till vatten och att tappa upp vatten för eget behov innan arbetet påbörjas.

...

Läs mer här »

Under perioden 23.11.2020 – 15.1.2021 kommer arbete med att förlägga en ca 3,4 km lång sjöledning genom Markusbölefjärden från Länabba i söder till Prästgårdsnäset i norr att pågå.

Under denna tid kommer vattenledningen (blå 160 mm:s ledning med betongvikter) att flyta på vattnet innan den sänks ner till botten. Ledningen förankras under byggtiden för att den inte ska driva runt.

... Läs mer här »

Under januari-oktober 2020 har Ålands Vatten Ab producerat 1.782.611 m3 dricksvatten. Detta är en ökning med 2,3 % jämfört med samma period för år 2019.

Under januari-augusti 2020 har Ålands Vatten Ab producerat 1.435.921 m3 dricksvatten. Detta är en ökning med 2,4 % jämfört med samma period för år 2019.

Under januari-juni 2020 har Ålands Vatten Ab producerat 1.053.942 m3 dricksvatten. Detta är en ökning med 2,9 % jämfört med samma period för år 2019.

Under januari-maj 2020 har Ålands Vatten Ab producerat 851.766 m3 dricksvatten. Detta är en ökning med 1,8 % jämfört med samma period för år 2019.

Under januari-april 2020 har Ålands Vatten Ab producerat 673.798 m3 dricksvatten. Detta är en ökning med 3,0 % jämfört med samma period för år 2019.

Under januari-mars 2020 har Ålands Vatten Ab producerat 503.970 m3 dricksvatten. Detta är en ökning med 4,6 % jämfört med samma period för år 2019.

Under januari-februari 2020 har Ålands Vatten Ab producerat 328.053 m3 dricksvatten. Detta är en ökning med 4,6 % jämfört med samma period för år 2019.

Sidor