Aktuellt

Under perioden januari - augusti 2018 har Ålands Vatten Ab producerat 1.548.043 mdricksvatten. Detta är en ökning med 11,9 % jämfört med samma period för år 2017.

Vi har fortfarande tillgång till vatten i våra dricksvattentäkter, men efter denna sommar med mycket torrt och varmt väder närmar vi oss uttagsgränsen och det finns anledning att ta det försiktigt med vattnet så att vi kan minska riskerna för en akut situation med vattenbrist. Information om hur du kan tänka och agera vattensmart finns i dokumentet nedan.  24.8.2018

Under perioden januari-juli 2018 har Ålands Vatten Ab producerat 1.335.513 mdricksvatten. Detta är en ökning med 11,5 % jämfört med samma period för år 2017.

Under perioden januari-juni 2018 har Ålands Vatten Ab producerat 1104147 m3 dricksvatten. Detta är en ökning med 10,5 % jämfört med samma period för år 2017.

Under perioden januari-maj 2018 har Ålands Vatten Ab producerat 887911 m3 dricksvatten. Detta är en ökning med 9,0 % jämfört med samma period för år 2017.

Under perioden januari-april 2018 har Ålands Vatten Ab producerat 680969 mdricksvatten. Detta är en ökning med 8,2 % jämfört med samma period för år 2017.

Under perioden januari-mars 2018 har Ålands Vatten Ab producerat 505148 m3 dricksvatten. Detta är en ökning med 8,42 % jämfört med samma period för år 2017.

Under perioden januari - februari 2018 har Ålands Vatten Ab producerat 232200 m3 dricksvatten. Detta är en ökning med 6,98% jämfört med samma period för år 2017.

Ålands Vatten är med och arrangerar Östersjöns dag. Välkommen med och fira det med oss torsdagen den 22 mars på hotell Arkipelag.

Kl 12-13
Lunchföreläsning Hur mår våra vatten? - Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018

Kl 13-16
Workshop: Lösningar för att uppnå god kvalitet i våra vatten

Kl 18-19.30
Paneldiskussion: Hur vi ska uppnå målet att allt vatten har...

Läs mer här »

Till planeringsingenjör vid Ålands Vatten Ab har Andreas Nyberg utsetts. Anställningen påbörjas i april 2018. Andreas Nyberg efterträder Gottfrid Öhberg som går i pension under år 2018. Vi välkomnar Andreas till Ålands Vatten Ab.

Sidor