Ingen bild

KRANmärkning

 

Fakta 

  • Kranmärkningen lanserades i Sverige i samband med världsvattendagen den 22 mars i år (2017).
  • Kranmärkt är en hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten framför flaskvatten.
  • Om en verksamhet är kranmärkt betyder det att arbetsplatsen, möten och externa konferenser eller utbildningar är fria från flaskvatten.
  • Idén med kranmärkning kommer från Göteborg i Sverige.
  • Som organisation kan man välja att kranmärka hela din verksamhet eller till exempel enskilda konferenser och event som organisationen anordnar.
  • Kranmärkt är en hållbarhetsmärkning och inte en certifiering, det innebär att organisationen själv ansvarar för att leva upp till vad det innebär att vara kranmärkta.
  • Genom kranmärkningen tar man som organisation ställning för en bättre miljö och inspirerar andra att också välja kranvatten.

Klicka för en film om KRANmärkning 

Mer information om KRAN märkningen hittar du här. Är du som åländsk organisation intresserad av att KRAN märka hela eller delar av din verksamhet, kontakta Ann Nedergård ann.nedergard@vatten.ax 

_____________________________________________________

Ålands Vatten Ab är sedan mitten av april en kranmärkt organisation. Kranmärkningen är en hållbarhetsmärkning som Ålands Vatten nu gärna ser sprider sig på Åland för att höja medvetenheten kring vikten av ett bra vatten. Om en organisation väljer att kranmärka sig tar man också aktivt ställning för en bättre miljö och inspirerar förhoppningsvis också andra att göra likadant.

Ålands Vatten har kranmärkt sin organisation och samtidigt hålls snart det första kranmärka evenemanget på Åland. Att Ålands Vatten väljer att kranmärka verksamheten gör att vi på ett enkelt sätt kan uppmärksamma frågor kring vattenskydd och vikten av ett bra vatten av god kvalitet, säger projektledare Ann Nedergård. 

Sedan hösten 2015 arbetar Ålands Vatten genom projektet WATERCHAIN mer aktivt med vattenskyddsfrågor än man har gjort på länge och i höstas genomförde vi en stor process där vi tillsammans med många andra aktörer på Åland identifierade åtgärder som är viktiga för en framtida god dricksvattenförsörjning för Åland. Arbetet visade tydligt att information kring vattenskyddsfrågor och vårt dricksvatten är jätteviktigt för att kunna säkra en bra dricksvattenförsörjning. 

För Ålands Vatten var det ett självklart steg att ta nu när kranmärkningen har lanserats, säger VD Christian Nordas. För oss är det här ett sätt att uppmärksamma vårt fina kranvatten och vi ser gärna att fler organisationer på Åland följer efter.

På Åland kostar vårt dricksvatten mindre än 0,3 cent per liter.  Dricksvattnet i kranen är med andra ord flera hundra gånger billigare än vatten på flaska! Dessutom är kranvattnet lokalproducerat och levereras direkt till din kran.

Med kranvatten slipper du transporter och tillverkning av vattenflaskor som orsakar onödiga koldioxidutsläpp och avfall. Det gör att en liter kranvatten är 300 gånger bättre för miljön jämfört med samma mängd flaskvatten. Kranvatten är hälsosamt och hållbart, både för dig och miljön.

 

Bildspel