En dag om vatten 18 oktober

 

Onsdagen den 18 oktober ordnas eftermiddag och kväll en vattendag i Kaptenssalen på hotell Arkipelag. Under dagen kommer vi att informera om och diskutera kring arbetet med hållbar dricksvattenförsörjning för Åland och arbetet med en VA plan för Åland.

Reservera datumet - 18 oktober!

Under eftermiddagens program fördjupar vi oss i arbetet med VA plan för Åland och arbetet för en hållbar dricksvattenförsörjning för Åland. Kvällens huvudpunkt är att VA-rådgivare Jonathan Alm från Utvecklingscentrum för Vatten och Vattenexpo i Norrtälje pratar om löningar för enskilda avlopp.  

Under hösten, eventuellt den 19 oktober, kommer också en fältdag eller studieresa med fokus på vattenskydd och dricksvattenförsörjning att ordnas. Datum fastslås senare.

Preliminärt program finns i dokumentet nedan.

 

Mer information:

VA plan för Åland

Hållbar dricksvattenförsörjning för Åland

Utvecklingscentrum för vatten, Norrtälje

Vattenexpo, Norrtälje

Bilaga: