Ingen bild

Vattennivåer

Det sker dagliga nivåmätningar i råvattentäkterna.

  • Nivån för Långsjön och Markusbölefjärden mäts vid regleringsdammen i Kalder.
  • Nivån för Dalkarbyträsk mäts vid vattenverket.

Se diagram i nedanstående bilagor: