Ingen bild

VA-samarbetet

Framtagande av VA-plan Åland har utmynnat i det fortsatta VA-samarbetet  som pågår 2019-2022 mellan Ålands Vatten och 12 kommuner. Deltagarna är Ålands Vatten Ab, Mariehamn Stad, Jomala kommun, Finströms kommun, Lemlands kommun, Saltviks kommun, Hammarlands kommun, Eckerö kommun, Sunds kommun, Lumparlands kommun, Geta kommun, Föglö kommun och Sottunga kommun. Siktet är inställt på att förverkliga en hållbar VA-försörjning fram till år 2030. VA-samarbetet jobbar utifrån den VA-policy som togs fram i arbetet med VA-plan. Den kommunala VA-sektorns prioriterade åtgärder följs åt av en årsvis projektplan.

Publiceringar från VA-samarbetet hittas sedan hösten 2022 via följande hemsida https://vattenskydd.ax/va-samarbetet/

För mer frågor, se kontaktuppgifter till VA-samarbetets VA-utredare David Ståhlman