Ingen bild

VA-samarbetet

Framtagande av VA-plan Åland har utmynnat i det fortsatta VA-samarbetet  som pågår 2019-2022 mellan Ålands Vatten och 12 kommuner. Deltagarna är Ålands Vatten Ab, Mariehamn Stad, Jomala kommun, Finströms kommun, Lemlands kommun, Saltviks kommun, Hammarlands kommun, Eckerö kommun, Sunds kommun, Lumparlands kommun, Geta kommun, Föglö kommun och Sottunga kommun. Siktet är inställt på att förverkliga en hållbar VA-försörjning fram till år 2030. VA-samarbetet jobbar utifrån den VA-policy som togs fram i arbetet med VA-plan. Den kommunala VA-sektorns prioriterade åtgärder följs åt av en årsvis projektplan.

Projektplan 2021

EKONOMI

• Publicera rapport om långsiktig finansiering av Ålands VA-sektor. Utgå ifrån inhämtade nyckeltal och presentera förslag till helhetsbild med storinvesteringar under en tioårsplan för beslutsfattarna.

LAGSTIFTNING

• VA-tjänstlag i fokus med LR-utsedd arbetsgrupp med mål att lämna över färdigt förslag innan år 2022. Utveckla VA-policyn.

LÄCKSÖKNING

• Koordinera installation av kommunala vattenmätare inom berörda kommuner. Initiera fler mätare till år 2022.

DIGITALISERING

• Initiera del 1-förundersökning till projekt om VA-datasamordning år 2021

• Förbereda del 2 för genomförande av projekt om VA-datasamordning år 2022

ÖKA KUNSKAPEN OM VA-FRÅGOR

• Jobba mer utåtriktat och för dialog med alla kommunala beslutande organ.

 

För mer frågor, se kontaktuppgifter till VA-samarbetets VA-utredare David Ståhlman