Ingen bild

Enhetligt register enskilda avlopp

Sedan lång tid har det funnits behov att bättre inventera och kartlägga enskilda avlopp. Projektet erbjuder en lösning på hur behovet kan mötas. Under arbetet med VA-planen för Åland år 2016-2017 har styrgruppen föreslagit ett samarbete mellan Ålands landskapsregering, kommunerna och Ålands Vatten Ab för att komma vidare med syftet att skapa ett enhetligt register för hela Åland.

Mellan våren 2018 - sommaren 2019 pågick projektet med arbetet att skapa ett enhetligt register för enskilda avlopp på Åland. 12 kommuner deltog i samarbete med Ålands Vatten. Projektet tog fram ett upplägg för enhetligt register. Befintliga uppgifter sammanställdes, kompletterades och importerades till kommunernas datahanteringsprogram ADAM 2.0. Kvarstående uppgifter som finns kvar att ta fram för att uppnå kompletta register har de enskilda kommunerna i uppgift att jobba vidare med. Frågan kommer drivas vidare inom Föreningen för Ålands byggnadsinspektörer. Projektet har satt grunden för kommunerna att digitalt hantera och följa upp enskilda avlopp i framtiden. VA-utredare David Ståhlman på Ålands Vatten Ab har varit koordinator för samarbetsprojektet.