Ingen bild

Vattendagen

Här samlas information från Ålands Vattens årliga Vattendag.

 

2020, 2021

Vi avvaktar anordnandet av den årliga Vattendagen pga Coronaläget.

 

2019

VA-utredare David Ståhlman berättar i Ålands Radio 29.11.2019 om årets tema för Vattendagen, -Kommunalt VA-samarbete

https://alandsradio.ax/gomorron/fokus-pa-kommunalt-va-samarbete

Vattendagen 2019 finns i sin helhet samt som enskilda föreläsningar på Ålands Vatten Abs youtubekanal.

https://youtu.be/rikfOYiD4ts

 

2018

Ålands Vatten Ab hade den 9 oktober 2018 ett seminarium med titeln ”Vårt gemensamma dricksvatten”. På seminariet presenterades Ålands Vattens vattenskyddsarbete och en rapport som expertenheten för teknik och näringsliv, byggande, miljö och energi vid Åbo Yrkeshögskola gjort. Rapporten heter "Tillrinningsområdesanalys och reduktionsplan för Långsjön och Markusbölefjärden. Mer information från seminariet finns här.

http://www.vatten.ax/aktuellt/vart-gemensamma-dricksvatten-9-oktober-2018

Video ”Vårt gemensamma dricksvatten” del 1, 1 h 18 min.

https://youtu.be/iDSTmCAqqoI

Video  ”Vårt gemensamma dricksvatten” del 2, 55 min.

https://youtu.be/lSSUdCHFExs

 

2017

Torsdagen 16 november ordnade Ålands Vatten en vattendag. Vi informerade  och diskuterade kring arbetet med hållbar dricksvattenförsörjning för Åland och arbetet med en VA plan för Åland. Gästföreläsare från Utvecklingscentrum för Vatten i Norrtälje gästade oss.

http://www.vatten.ax/aktuellt/en-dag-om-vatten-16-november