Aktuellt

Under januari - juli 2022 har Ålands Vatten Ab producerat 1.387.224 m3 dricksvatten. Detta är en ökning med 3,9 % jämfört med samma period för år 2021

Under januari - juni 2022 har Ålands Vatten Ab producerat 1.163.563 m3 dricksvatten. Detta är en ökning med 3,7 % jämfört med samma period för år 2021

Under januari - april 2022 har Ålands Vatten Ab producerat 741.372 m3 dricksvatten. Detta är en ökning med 2,4 % jämfört med samma period för år 2021

Under januari - mars 2022 har Ålands Vatten Ab producerat 551.667 m3 dricksvatten. Detta är en ökning med 2,6 % jämfört med samma period för år 2021.

Under januari månad 2022 har Ålands Vatten Ab producerat 190.099 m3 dricksvatten. Detta är en ökning med 2,9 % jämfört med samma period för år 2021.

Under januari - december 2021 har Ålands Vatten Ab producerat 2.248.965 m3 dricksvatten. Detta är en ökning med 4,7 % jämfört med samma period för år 2020.

Under januari - oktober 2021 har Ålands Vatten Ab producerat 1.882.045 m3 dricksvatten. Detta är en ökning med 5,6 % jämfört med samma period för år 2020.

Under januari - augusti 2021 har Ålands Vatten Ab producerat 1.517.428 m3 dricksvatten. Detta är en ökning med 5,8 % jämfört med samma period för år 2020.

Under januari - juli 2021 har Ålands Vatten Ab producerat 1.334.782 m3 dricksvatten. Detta är en ökning med 7,3 % jämfört med samma period för år 2020.

Sidor