Vattendag 2019 med tema kommunalt VA-samarbete genomförd

Den 19 november varje år firas världstoalettdagen. Ålands Vatten har tagit tillfället i akt och ordnar årligen en vattendag. Totalt 40 deltagare fanns på plats i Blomstringe under lunch- och kvällseminariet med temat kommunalt VA-samarbete, vi är nöjda och tackar för allt intresse.

Tack också till vår gästföreläsare Mats Johansson från Ecoloop Ab Sverige samt deltagarna i kvällseminariets diskussionspanel Anders Karlsson från Ålands Vattens styrelse, Stefan Laine från Föglö kommuns byggnadstekniska nämnd, Jessy Eckerman från Mariehamns Stads infrastrukturnämnd och Christian Rögård från Finströms kommunaltekniska Ab.

Gå gärna in och gilla facebookssidan vattenskydd.ax för där finns bl.a. kvällsseminariet att se videoinspelat i två delar. Presentationerna finns även på Ålands Vatten Abs youtubekanal samt tillhörande powerpointpresentationer bifogas nedan. Se presentationerna genom att trycka på respektive titel,

Video: Paneldiskussion om VA-frågor med kommunpolitiker

Video: Föreläsninng om VA-sektorns framtida utmaningar Mats Johansson Ecoloop Ab

Video: Vad händer inom det kommunala VA-samarbetet på Åland? David Ståhlman Ålands Vatten Ab

Video: Hur arbetar Ålands Vatten med vattenskydds- och hållbarhetsfrågor? Ann Nedergård Ålands Vatten Ab

Video: Vilka vattenfrågor är aktuella inom LR? Stig Abrahamsson Miljöbyrån

Bilaga: