Uppmärksammar vattenskyddsfrågor och Östersjön

Ålands Vatten och projektet Central Baltic WATERCHAIN arrangerar tävlingen ”Östersjöns räddare” för att skapa större medvetenhet kring vattenskyddsfrågor och problemen i Östersjön.

Tävlingen pågår mellan den 12 sept och den 13 november och är öppen för alla från åldern 13 år.

Mer information under Projekt / Central Baltic WATERCHAIN

http://www.vatten.ax/central-baltic-waterchain/ostersjons-raddare