Projekt för konkreta miljöåtgärder

Ålands Vatten har beviljats pengar från landskapsregeringens pafmedel för konkreta miljöförbättrande och kunskapshöjande åtgärder. Vår målsättning är att helt eller delvis kartlägga tillrinningsområdena kring Långsjön och Markusbölefjärden för att identifiera belastningskällor och att utifrån det underlaget sedan ta fram så många åtgärdsförslag som möjligt som skulle förbättra vattenmiljön. Inom projektet kommer vi även att genomföra ett par av de konkreta miljöförbättrande åtgärder som föreslås utifrån de identifierade belastningskällorna.

Detta projekt stöder och förstärker projektet WATERCHAIN som Ålands Vatten är med i sedan oktober 2015 http://www.vatten.ax/projekt/central-baltic-waterchain

För att läsa mer om projektet konkreta miljöförbättrande och kunskapshöjande åtgärder se här http://www.vatten.ax/projekt/projekt-konkreta-miljoatgarder