Produktion av dricksvatten

Under januari - april 2023 har Ålands Vatten Ab producerat 741.718 m3 dricksvatten. Det motsvarar produktion för samma period för år 2022.