Produktion av dricksvatten

Under januari - februari 2023 har Ålands Vatten Ab producerat 382.571 m3 dricksvatten. Detta är en ökning med 6,0 % jämfört med samma period för år 2022.