Produktion av dricksvatten

Under 2022 har Ålands Vatten Ab producerat 2.381.819 m3 dricksvatten. Detta är en ökning med 5,9 % jämfört med år 2021.