Produktion av dricksvatten

Under januari - november 2022 har Ålands Vatten Ab producerat 2.183.826 m3 dricksvatten. Detta är en ökning med 5,9 % jämfört med samma period för år 2021