Produktion av dricksvatten

Under januari - oktober 2022 har Ålands Vatten Ab producerat 1.989.849 m3 dricksvatten. Detta är en ökning med 5,7 % jämfört med samma period för år 2021