Produktion av dricksvatten

Under januari - september 2022 har Ålands Vatten Ab producerat 1.798.049 m3 dricksvatten. Detta är en ökning med 5,8 % jämfört med samma period för år 2021