Produktion av dricksvatten

Under januari - juli 2021 har Ålands Vatten Ab producerat 1.334.782 m3 dricksvatten. Detta är en ökning med 7,3 % jämfört med samma period för år 2020.