Produktion av dricksvatten

Under januari - mars 2021 har Ålands Vatten Ab producerat 537.663 m3 dricksvatten. Detta är en ökning med 6,7 % jämfört med samma period för år 2020.