Produktion av dricksvatten

Under perioden januari-november 2019 har Ålands Vatten Ab producerat 1.906.945 m3 dricksvatten. Detta är en minskning med 7,6 % jämfört med samma period för år 2018.