Process för hållbar dricksvattenförsörjning

Ålands Vatten Ab vill framföra ett stort TACK till alla som har bidragit med kunskap och engagemang i vårt arbete med att ta fram en plan för en hållbar dricksvattenförsörjning och vatten av god kvalitet för Åland!

All dokumentation från visionsworkshop 9 nov, nulägesanalys 23 nov och workshop kring brainstorm av lösningar 1 dec finns att läsa under fliken projekt och här.

Ett stort arbete med att lägga grunden för en hållbar dricksvattenförsörjning för Åland har nu gjorts och vi är mycket nöjda med resultatet! Under december påbörjar vi arbetet med att kategorisera och prioritera åtgärder för att med hjälp av det kunna ta fram en färdplan. Vår avsikt är att fortsätta hålla processen öppen och transparent och räknar med att i februari och mars kunna informera om färdplanen och de olika åtgärderna i olika sammanhang.

Följ oss gärna här och på vår facebook sida.