Meddelande om vattenavstängning i Lemland och Lumparland

AVSLUTAT

Meddelande om vattenavstängning

Abonnenter i Lemland och Lumparland från Knutsboda i Lemland och österut till Långnäs i Lumparland berörs. 

Vattnet kommer att stängas av natten mellan 12 och 13 januari (torsdag-fredag) 2023 kl 23.00-06.00 pga. ett arbete på huvudvattenledningen.  

Innan vattnet stängs av

Tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten.

Se till att alla vattenkranar är stängda.

Stäng av disk- och tvättmaskiner.

När vattnet släpps på igen

Om vattnet är missfärgat, låt det rinna tills det blir helt klart. Missfärgat vatten är inte farligt. Vattnet blir grå-vitt då det blandas med luft.

Om en Leakomatic finns installerad kan den behöva resetas efter en vattenavstängning!

Tack!

Våra ledningsarbeten syftar till att trygga en säker leverans av dricksvatten.

Kontakt Journummer: 018 328 666