Meddelande om vattenavstängning i Jomala

Meddelande om vattenavstängning

Abonnenter i Jomala området från Prästgården och norrut mot Gölby berörs

Vattnet kommer att stängas av natten mellan 23 november och 24 november (onsdag-torsdag) 2022 kl 00.00-06.00 pga. ett arbete på huvudvattenledningen.

Innan vattnet stängs av

Tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten.

Se till att alla vattenkranar är stängda.

Stäng av disk- och tvättmaskiner.

När vattnet släpps på igen

Om vattnet är missfärgat, låt det rinna tills det blir helt klart. Missfärgat vatten är inte farligt. Vattnet blir grå-vitt då det blandas med luft.

Om en Leakomatic finns installerad kan den behöva resetas efter en vattenavstängning!

Tack!

Våra ledningsarbeten syftar till att trygga en säker leverans av dricksvatten.

Kontakt Journummer: 018 328 666

https://www.facebook.com/people/%C3%85lands-Vatten-Ab/100057395863714/