Begäran om entreprenadanbud

Ålands Vatten Ab begär in anbud för:

Byggande av ca 1540 meter huvudvattenledning PEH Dy 160 mm på sträckan Prästgården - Rörstorp i Lemlands kommun. Vattenledningen byggs både på skogs- och betesmark samt längs landsvägen (Lemlandsvägen). Vattenledningen kopplas in i befintlig vattenledning i start- och slutsektion.

I entreprenaden ingår även samläggning av andra ledningar/rör i samma rörgrav som huvudvattenledningen:

  • Ca 155 meter avloppsledning 110 mm (Lemlands kommun)
  • Ca 310 meter vattenledning 63 mm (Lemlands kommun)
  • Ca 1025 meter (2x 500 + 25) skyddsrör 110 mm för el (Ålands Elandelslag)
  • Ca 500 meter Duct-slang 50 mm för fiber (Ålands Telefon)
  • Ca 150 meter skyddsrör 50 mm för elanslutning för Ålands Vatten Ab

samt läggning i separat rörgrav av:

  • Ca 30 meter vattenledning 110 mm (Lemlands kommun)

Närmare information om entreprenaden ges i förfrågningsunderlaget.

Anbudet märks ”Vattenledning Lemland Prästgården - Rörstorp” och ska lämnas in senast måndagen 23 oktober 2023 kl 12.00. Anbud lämnas antingen per e-post till info@vatten.ax eller i kuvert till Ålands Vatten Ab, Vattenverksvägen 34, 22150 Jomala.

Kontaktuppgifter:

Närmare information om entreprenaden och förfrågningsunderlaget ges av:

Planeringsingenjör Andreas Nyberg 

Ålands Vatten Ab

Tel 328627      0457-3424886

E-post andreas.nyberg@vatten.ax

Jomala 2.10.2023

Ålands Vatten Ab

 

Bilaga: