AVSLUTAT - Meddelande om vattenavstängning i Vestergeta och Östergeta

Meddelande till vattenabonnenter i Vestergeta och Östergeta

Vattnet kommer att stängas av onsdagen 29 juni 2022 kl. 12-15 pga. ett arbete på huvudvattenledningen. Avstängningen berör abonnenter från infart mot Soltuna/Geta Bergen och österut.

Tiderna är ungefärliga och kan ändras utan ytterligare meddelande.

Innan vattnet stängs av

Tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten.

Se till att alla vattenkranar är stängda.

Stäng av disk- och tvättmaskiner.

När vattnet släpps på igen

Om vattnet är missfärgat, låt det rinna tills det blir helt klart. Missfärgat vatten är inte farligt. Vattnet blir grå-vitt då det blandas med luft. Om en Leakomatic finns installerad kan den behöva resetas efter en vattenavstängning!

Tack!

Våra ledningsarbeten syftar till att trygga en säker leverans av dricksvatten.

Kontakt

0457-5267319 (Jouren, Ålands Vatten Ab)

018-49300 (Geta kommun)