Ålands Vatten är med och arrangerar Östersjöns dag den 22 mars.

Ålands Vatten är med och arrangerar Östersjöns dag. Välkommen med och fira det med oss torsdagen den 22 mars på hotell Arkipelag.

Kl 12-13
Lunchföreläsning Hur mår våra vatten? - Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018

Kl 13-16
Workshop: Lösningar för att uppnå god kvalitet i våra vatten

Kl 18-19.30
Paneldiskussion: Hur vi ska uppnå målet att allt vatten har god kvalitet?

Mera information hittar du i programmet nedan (pdf).

Välkommen med, ditt engagemang och din sakkunskap är viktig!

 

Bilaga: