Nyheter augusti 2022

Under januari - juli 2022 har Ålands Vatten Ab producerat 1.387.224 m3 dricksvatten. Detta är en ökning med 3,9 % jämfört med samma period för år 2021