Nyheter april 2022

Under januari - mars 2022 har Ålands Vatten Ab producerat 551.667 m3 dricksvatten. Detta är en ökning med 2,6 % jämfört med samma period för år 2021.