Nyheter juni 2021

Under januari - maj 2021 har Ålands Vatten Ab producerat 924.051 m3 dricksvatten. Detta är en ökning med 8,5 % jämfört med samma period för år 2020.